Betingelser for deltagelse i konkurrencen “Limited Edition”

Konkurrencen afholdes af Katjes Dechant-Sprünken-Straße 53, 46446 Emmerich am Rhein, Tyskland, (herefter benævnt “Katjes”). Firmaet DK-konfekture står for udformningen og gennemførelsen af denne konkurrence.

Alle fysiske personer, der er bosiddende i Danmark og er mindst 18 år, kan deltage, hvis de har givet de rigtige oplysninger og ligeledes har accepteret nedenstående betingelser for deltagelse. Ansatte hos Katjes og DK-konfekture og deres familier samt alle personer, der er involveret i udformningen og gennemførelsen af konkurrencen, er udelukket fra deltagelse. Det er ikke tilladt at deltage via konkurrenceklubber, eller automatisk deltagelse via konkurrencerobotter, og en sådan adfærd vil føre til udelukkelse af deltageren fra denne konkurrence. Det samme gælder for ulovlige og/eller umoralske kommentarer.

Deltagelse i konkurrencen sker via hjemmesiden (https://dk-konfekture.dk.linux141.unoeuro-server.com.linux141.unoeuro-server.com/tappsy-konkurrence/

Konkurrencen er gældende fra 01.05.2019 til den 01.11.2019. Deltagelse i konkurrencen er mulig fra 1. maj 2019. Du deltager ved at indtaste dit nummer fra stickeren på posen. Vinder numrene kan kun indtaste én gang. Har du et vindernummer vil du med det samme kunne se om du har vundet, og du skal oplyse dine kontaktoplysninger. Du vil modtage din gevinst indenfor 14 dage. I tilfælde af teknisk nedbrud på hjemmeside, internet eller andet, er det muligt at sende et billede af din kode til info@dk-konfekture.dk og få oplyst om du har vundet. 

Vinderne bliver bedt om at bekræfte vores databeskyttelseserklæring samt oplyse deres leveringsadresse i Danmark – der sendes en kvittering til vinderen. Vinderne vil få præmien tilsendt indenfor 14 dage. Hvis forsendelsen returneres, vil Katjes ikke forsøge en gensende levering.

Der kan vindes 2 billetter til Zoo København, der er i alt 20 vindere. Gevinsten har en handelsværdi på 390 kr. Chancen for at vinde bestemmes ud fra antallet af solgte TAPPSY poser i konkurrenceperioden. 

Deltagelsen i konkurrencen er gratis, og deltageren er ikke bundet af andre ydelser. Det er ikke muligt at få udbetalt et kontantbeløb, eller andet i stedet for præmien. 

Oplysningerne om databeskyttelse er en del af disse betingelser for deltagelse og anerkendes også af deltageren (www.dk-konfekture.dk/tappsy-konkurrence/). Katjes har ret til at udelukke deltagere i tilfælde af overtrædelse af betingelserne for deltagelse. Der kan ikke gøres krav på deltagelse eller gennemførelse af konkurrencen. 

Vejledning om databeskyttelse 

Katjes, Dechant-Sprünken-Straße 53, Tyskland (herefter benævnt “Katjes”) er dataansvarlig for indsamling og behandling af personoplysninger. Kontaktoplysningerne til den ansvarlige for databeskyttelse er:

Katjes 

Dechant-Sprünken-Straße 53,

46446 Emmerich am Rhein, Tyskland

Firmaet DK-konfekture, Lyskær 7, 2730 Herlev, Danmark (herefter benævnt “AGENTURET”) er ansvarlig for den tekniske gennemførelse af denne konkurene. Katjes har indgået en databehandleraftale med AGENTURET.

Ved at deltage i konkurrencen og som vinder, accepteres betingelserne for deltagelse og databeskyttelseserklæringen og accepterer databehandlingen i følgende omfang: 

– Oplysningerne gemmes og behandles med henblik på gennemførelse af konkurrencen og overlades kun til AGENTURET, der har fået ansvaret for håndteringen af konkurrencen, samt den anvendte pakkeservice. 

Retsgrundlaget for brugen af oplysningerne er artikel 6, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2016/679 (databeskyttelsesforordningen).

Deltageren har til enhver tid ret til indsigt i og berigtigelse eller sletning af sine personoplysninger samt begrænsning af behandling eller gøre indsigelse mod behandling i overensstemmelse med lovbestemte krav via e-mail til info@dk-konfekture.dk (Emne: “Katjes TAPPSY konkurrence”, [tilbagekaldelse vedrørende Katjes TAPPSY konkurrence] eller pr. brev til Dk-konfekture, Lyskær 7, 2730 Herlev. Når konkurrencen er afsluttet og fuldstændigt afviklet, senest den 30.07.2019, slettes alle gemte data hos Katjes og hos DK-konfekture, der ikke juridisk er forpligtet til at gemme oplysningerne ud over dette tidspunkt. 

Hvis deltagerne skulle være af den opfattelse, at Katjes eller AGENTURET overtræder databeskyttelseslovgivningen, når de behandler personoplysninger, kan der klage til en tilsynsmyndighed, der ansvarlig for tilsynet med databeskyttelse. I Danmark kan der klages til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. 1300 København K, eller også kan der klages til tilsynsmyndighederne på stedet for den påståede overtrædelse.

Alle spørgsmål, kommentarer eller klager om konkurrencen skal rettes til info@dk-konfekture.dk